de verloren majoretten

 
Beeld: Liesbeth Marit

Beeld: Liesbeth Marit

De Verloren Majoretten zien het levenslicht in oktober 2015. Sara Claes en Kim Rau richtten dit collectief op als middel om de wereld op kritische en poëtische wijze te onderzoeken. In eerste instantie worden artistieke interventies gecreëerd die het wachten, stoppen en doorgaan in onze maatschappij aan een kritische blik onderwerpen. Later komen ook andere thema’s in hun vizier, zoals bijvoorbeeld onze hedendaagse kijk op communicatie, relaties, troost, grenzen, machtsstructuren, enz…

Het basisconcept van De Verloren Majoretten is simpel: twee verloren zielen marcheren de wereld rond. Strak in het gelid, de kinnen omhoog, marcheren zij vooruit, schijnbaar trouw aan een zich eeuwig herhalende sequentie. Altijd verder, altijd op zoek, al weten ze niet precies naar wat of waar. Maar onder deze schijnbare eenvoud schuilt een diepere laag. Door in dialoog te gaan met elkaar en het publiek, willen zij verschillende complexe, hedendaagse problematieken onderzoeken. Door hun aanwezigheid en de dialoog die ze aangaan met hun omgeving, werpen zij vragen op. Ze confronteren ons op kritische maar poëtische wijze met dagdagelijkse thema’s.  Antwoorden bieden ze niet. Maar marcheren kan maar in één richting…

Meer info: www.deverlorenmajoretten.be